Παρουσίαση της Safe Services Α.Ε.

Η Safe Services Α.Ε. δημιουργήθηκε το 2016 και είναι μια πρωτοπόρα εταιρεία στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και στην παροχή ολοκληρωμένων προγραμμάτων πιστότητας (loyalty) και επιβράβευσης του καταναλωτή με πλήθος προνομιών.

Εταιρική ταυτότητα

Η Εταιρεία αποτελείται από στελέχη με εμπειρία στον τραπεζικό αλλά και τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα. Με εφόδιο την γνώση και την εμπειρία των στελεχών της, αλλά και την κατανόηση των αναγκών του καταναλωτή σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει, έχει προχωρήσει σε μια σειρά στοχευμένων συνεργασιών. Η Εταιρεία έχει στρατηγικό εταίρο τον Όμιλο Nequs Brokers, o οποίος εξυπηρετεί περισσότερα από 300.000 μέλη.

Συγχρόνως η Safe Services Α.Ε. διατηρεί και την πλατφόρμα safedeals.gr όπου ο κάτοχος της κάρτας έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές σε ένα περιβάλλον με περισσότερα από 400 online καταστήματα τα οποία είναι αφενός κορυφαία στον εκάστοτε τομέα, αφετέρου, καλύπτουν όλο το φάσμα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η Εταιρεία επίσης αναπτύσσει συμβάσεις με φυσικά καταστήματα.

Δίκτυο Συνεργατών

Η Εταιρεία διαθέτει ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, τόσο η φυσική όσο και η ηλεκτρονική μας παρουσία εγγυάται πως ο πελάτης θα αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με τις παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά και την ίδια την εταιρεία (brand loyalty), παρέχοντας παράλληλα στον συνεργάτη μας, μεγάλη προβολή και αναγνωσιμότητα. Τα συνεργαζόμενα ηλεκτρονικά καταστήματα από την άλλη είναι σε θέση να παρέχουν μια διαρκώς αναπτυσσόμενη γκάμα προϊόντων, τα οποία ξεπερνούν τα 30.000 είδη και καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών του καταναλωτή.